Disclaimer

Spandoek.nl stelt het op prijs dat je deze website bezoekt.  Wij besteden veel aandacht aan de samenstelling van de informatie op onze website en controleren regelmatig de juistheid, de actualiteit en de volledigheid hiervan.

Spandoek.nl wijst je ten aanzien van de website op het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Spandoek.nl. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Spandoek.nl. Deze toestemming is niet benodigd wanneer er sprake is van persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Spandoek.nl met constante zorg en aandacht samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Spandoek.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Spandoek.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Spandoek.nl, deze zijn alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen. Spandoek.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites die niet door hen worden onderhouden.

Spandoek.nl stelt het op prijs als onjuistheden op de site worden gemeld. Deze kunnen net als suggesties voor verbetering en vragen over onze dienstverlening worden doorgeven via ons contactformulier. Daarvoor bij voorbaat onze hartelijke dank!

×
LET OP! Door grote drukte zijn levertijden langer dan gebruikelijk